OSP MIFAM MILANÓWEK
START > Historia O.S.P. MIFAM

Historia O.S.P. MIFAM  
Założyciele Z.O.S.P. FAMED-4
dh H.Górzyński i dh.G.Traczyk.
                       Zimowe ćwiczenia

SKRÓTOWY ZARYS HISTORII
OSP MILANÓWEK MIFAM
Z OKAZJI 45-LECIA

W roku 1961 z inicjatywy st. Ogniomistrza poż. Druha Górzyńskiego Henryka przy Zakł. FAMED 4 w Milanówku została powołana Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna.
Oddział liczący 16 ochotników miał swoją strażnice przy dawnych garażach transportu. Wyposażenie Oddziału stanowiła jedna motopompa typu „LEOPOLIA” na wózku ręcznym – oraz osobiste pasy bojowe, toporki i kaski.
Pierwszym naczelnikiem ZOSP był druh Traczyk Gerard. Funkcję prezesa sprawował st. ogn. Górzyński Henryk, który był przez kilka kadencji komendantem miejskim obu jednostek z Milanówka.
W roku 1970 na zebraniu na prezesa ZOSP wybrano mgr inż. Zygmunta Kwiatkowskiego.
Funkcję naczelnika objął druh Klimkowski Jan.
Stan oddziału w tym czasie wynosił 4 sekcje bojowe. W roku 1969 dzięki staraniom st. ogn. H. Górzyńskiego i Dyr. Zakładu Wł. Bujwida jednostka pozyskała wóz bojowy typu G.B.A.M STAR 26P. W roku 1978 Zakładowa OSP przeniosła się do nowego obiektu. W związku ze zmianą nazwy Zakładu z FAMED-4 na MIFAM jednostka przyjęła nazwę
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna MIFAM w Milanówku.
Zarząd na walnym zebraniu w dniu 15.12.1983 r. zaproponował na prezesa ZOSP mgr inż. Andrzeja Gadosia , który tę funkcję przyjął. Funkcję naczelnika ZOSP MIFAM objął druh Zbigniew Kora. W latach 1984-1987 naczelnikiem jednostki był Haj Albin. W 1986 r. odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru na ręce naczelnika Albina Haja.
W związku z rozbudową zakładu dyrekcja podjęła decyzję o zakupie dwóch nowoczesnych wózków pożarnych. W 1987 r. zakupiono samochód Jelcz i od tej pory jednostka przekształciła się ze straży typu S-1 na S-2 oraz w 1989 r. zakupiono samochód Star-200. Od 1987 r. funkcję naczelnika zaczął pełnić Ryszard Alchimowicz.

W 1994 r. zostało naszej jednostce uroczyste wręczenie nowego sztandaru. Fundatorami byli : Zarząd Fabryki MIFAM S.A., pracownicy, druhowie jednostki oraz Związek Zawodowy pracowników MIFAM S.A.
Na 40- lecie jubileuszu naszej jednostki sztandar został udekorowany brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W 2002 r. Zarząd OSP MIFAM powołał na honorowych Prezesów naszej jednostki – st. Bryg. Huberta Chmieleckiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz mgr Antoniego Szurgocińskiego – Dyrektora MIFAM S.A.
Od września 2003 r. nowym Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym MIFAM S.A. został mgr Stefan Olszewski, stwarzając bardzo dobry klimat dla dalszej działalności jednostki.
Także dzięki przychylności władz miasta Milanówka oraz osobistego zaangażowania Burmistrza mgr Jerzego Wysockiego jednostka może liczyć na dalszy rozwój.
Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 18.03.2006 r. Prezesem jednostki OSP MIFAM został wybrany dh. Ireneusz Pietrzak, a funkcję naczelnika ponownie objął dh. Ryszard Alchimowicz.
Dzisiaj nasza jednostka jest zarejestrowana w KRS jako Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Milanówku ul. Królewska 125/35B.

W wyniku inicjatywy Zarządu O.S.P. Milanówek MIFAM
i starań Prezesa jednostki dh. Ireneusza Pietrzaka w związku ze starzejącym się sprzętem bojowym 31.01.2008r. został zakupiony przez pana Burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego i Samorząd Miasta Milanówka przy dofinansowaniu przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Z OSP.RP. Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nowy samochód pożarniczy MAN.TGL.12 240.
Bardzo duże wsparcie i starania w zakupie nowego samochodu pożarniczego mieli: Prezes honorowy jednostki i jednocześnie Komendant Powiatowy P.S.P. w Grodzisku Maz. st.bryg. Hubert Chmielecki, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP. RP. Dh. Dariusz Wojnowski, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.RP. Mirosław Gajowniczek, Prezes Zarządu Powiatowego OSP. RP. Piotr Galiński.
31 stycznia 2008r. rezygnację z funkcji Naczelnika złożył dh Ryszard Alchimowicz. 15.02.2008r.
Zarząd OSP powołał na Naczelnika jednostki dh. Ryszarda Lubelskiego, który funkcję i obowiązki Naczelnika przyjął.

W maju 2008 roku został sprzedany samochód STAR – 200.

20 listopada 2008 roku w Belwederze Prezes OSP. MIFAM dh. Ireneusz Pietrzak zostaje odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polski nadanym przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

wozy bojowe

Obecnie mamy nowy wóz bojowy

( w zastępstwie za samochód STAR )

MAN TGL 12-240
 

 MENU 
KONTAKT
Ochotnicza Straż Pożarna Mifam Milanówek
ul. Królewska 125/35B
05-822 Milanówek
tel. 0 22 758 30 21
E-mail:
mifam-milanowek@web.osp.org.pl

   © 2007. OSP MIFAM, Designed by Odys  Powered by CMSimple